Tag Archives: พวงหรีด วัดเทพศิรินทร์

พวงหรีด วัดเทพศิรินทร์

พวงหรีด วัดเทพศิรินทร์

พวงหรีด วัดเทพศิรินทร์

พวงหรีด วัดเทพศิรินทร์เป็นพระอารามหลวงชั้นโท จำพวกราชวรวิหาร | พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้สร้างวัดนี้ขึ้นขณะมีพระชนมายุ 25 ปี เพื่อเป็นการสรรเสริญรวมทั้งอุทิศพระราชกุศลสนองแด่กรมสมเด็จพระเทพศรีนทรามาตย์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง | ด้านในมีการวางแผนผังอย่างเรียบร้อย กล่าวอีกนัยหนึ่ง กำหนดให้มีสถานศึกษาตั้งอยู่ฝั่งทิศตะวันออก เขตพุทธาวาสอยู่กึ่งกลาง รวมทั้งสุสานอยู่ฝั่งตะวันตก (เป็นปริศนาธรรมที่เปรียบเหมือนชีวิตคน ซึ่งเริ่มด้วยวัยเด็ก กลางคน 

 

พวงหรีด วัดเทพศิรินทร์

 

รวมทั้งจบลงที่ความตาย)โบสถ์ขนาดใหญ่ ผนังภายนอกเขียนลายรดน้ำ ผนังภายในทาชาดเขียนลายทองรูปเทวดา ซุ้มประตูหน้าต่างเป็นทรงพระมหามงกุฎประดับประดากระเบื้องเคลือบ เพดานเขียนลายกนกรูปเหล่าเทพ พร้อมแกะสลักรูปเหรียญตรา 5 เครือญาติ | พระนิรันยี่ห้อย พระพุทธรูปประจำรัชกาลที่ 4 | วิหารท่านเจ้าคุณนรรัตนราชมานิต | ที่เผาศพหลวงหน้าพลับพลาเหรียญตรา รวมทั้งสุสานหลวง (เมรุสำหรับราชวงศ์ ซึ่งไม่ได้สร้างพระเมรุฯ ที่ท้องสนามหลวง)

 

พวงหรีด วัดเทพศิรินทร์